Okulary BHP

Oprawa okularowa - metalowa  z osłonami bocznymi gwarantujaca właściwą ochronę  dla osób z wadą wzroku lub bez wady wzroku z soczewkami o mocy zerowej gwarantujące ochronę oraz prawidłowe widzenie na stanaowisku pracy.

Okulary spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzenia ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259,  poz. 2173)

Soczewki montowane w okularach określane są parametrami optycznymi określonymi dla 1 klasy wykonania optycznego. Okulary mogą byc stosowane w spsób ciągły w czasie zminay roboczej. Wszystkie elementy okularów wytwarzane są z materiałów  nie powodujących uczuleń.

Soczewki montowane w oprawie ochronnej mogą być konstrukcyjnie jako:

  1. jednoogniskowe,

  2. dwuogniskowe,

  3. do pracy w odległościach pośrednich,

  4. progresywne oraz wysoce progresywne (z bardzo szerokim polem widzenia)

Wykonane z jednego spośród trzech materiałów:

  • poliwęglanu,

  • CR39

  •  Trivex - Zalecane - chroniące praktycznie w 100% przed urazem mechanicznym

  • Okulary korekcyjne BHP Krapkowice

  •