Informacje dla pracodawców

 
 
Wydatki na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika w świetle przepisów prawa podatkowego:
 
 
- otrzymane świadczenia z tytułu zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego,
 
- refundowany przez pracodawcę zakup okularów korygujących wzrok jest zwolniony ze składek ZUS,
 
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika stanowi dla jednostki koszt uzyskania przychodów,
 
- faktura dokumentująca zakup okularów korekcyjnych dla pracownika wystawiona na firmę- korzysta z odliczenia VAT,
 
- kwota refundacji (zwrotu wydatków na zakup okularów korekcyjnych) w przedsiębiorstwach państwowych zazwyczaj ujęta jest w regulaminie,
 

- w firmach prywatnych, właściciel sam ustala kwotę zwrotu wydatków dla swoich pracowników – nie ma określenia, według przepisów prawa pracy i prawa podatkowego, w jakiej kwocie, w całości lub w części, nastąpi zwrot kosztów na okulary korekcyjne dla pracownika.

       Proponujemy firmom prywatnym, jak i państwowym, zarówno tym dużym, jak i małym, zatrudniającym nawet niewielką liczbę osób, nawiązanie współpracy w zakresie wykonania okularów. Aprobujemy również zalecenia dowolnego lekarza okulisty, wskazanego przez Państwa firmę. Gwarantujemy wysoką jakość usług, która z pewnością przełoży się na zadowolenie zatrudnionych przez Państwa osób.

          Zapewniamy przejrzystość w rozliczaniu zakupionych przez pracowników okularów korekcyjnych. Wystawiamy faktury VAT, na podstawie których można wciągnąć okulary dla pracownika w koszty powadzonej działalności i odliczyć VAT.